25.04.2024


Go back
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно Сахране общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 19.10.2017 г. 127.06 KB
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Габарево общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 19.10.2017 г. 105.00 KB
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Габарево общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година - ТН – публикувана на 19.10.2017 г. 72.35 KB
19.10.2017 Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Турия, общ. Павел баня за стопанската 2017/2018 година - ТН – публикувана на 19.10.2017 г. 101.35 KB


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289