02.03.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1718-2/25.11.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Едрево, община Николаево, за стопанската 2021/2022 година. 71.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1669-2/25.10.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Юлиево, ЕКАТТЕ 86043, община Мъглиж, за стопанската 2021/2022 година, публикувана на 29.11.2021 г. 75.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Едрево, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 2.84 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Елхово, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 6.15 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Елхово, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 1.83 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Николаево, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 3.05 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на гр. Николаево, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 2.37 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 3.59 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Нова махала, общ. Николаево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.11.2021 г. 2.82 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Паничерево, общ. Гурково за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 15.11.2021 г. 4.71 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289