12.06.2024


Заповед за изменение на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Габарево, общ. Павел баня, с НТП „ниви“, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 28.01.2020 г. 111.70 KB
Заповед № ПО-09-1001-3/10.01.2020 г. за актуализиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1001-2/27.09.2019 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Осетеново, ЕКАТТЕ 54153, община Павел баня, за стопанската 2019/2020 г. - публикувана на 10.01.2020 г. 75.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Манолово, общ. Павел баня - Трайни насаждения, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 10.10.2019 г. 517.01 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Александрово, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.46 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Асен, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 612.31 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.34 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Габарево, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 771.98 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Габарево, общ. Павел баня - Трайни насаждения, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 395.82 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Манолово, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1016.99 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Осетеново, общ. Павел баня, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.16 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289