20.05.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1182-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Чирпан, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.01.2021 г. 76.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1180-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Свобода, община Чирпан, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.01.2021 г. 76.50 KB
Заповед № ПО-09-1157-3/11.12.2020 г. за актуализиране на правно основание по заповед № ПО-09-1157-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Ценово, общ. Чирпан и заповед № ПО-09-1182-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 11.12.2020 г. 77.00 KB
Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № ПО-09-1173-2/01.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Могилово, община Чирпан, с НТП „лозе“, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 01.12.2020 г. 70.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Чирпан, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 11.22 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Рупките, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 2.80 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Изворово, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 3.97 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Целина, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 3.13 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Ценово, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 3.78 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Държава, общ. Чирпан за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 08.10.2020 г. 3.41 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289