21.06.2024

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 12.59 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 12.54 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 12.50 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 12.44 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 12.38 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9042129 26.05.2015 г. 12.17 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - ID 9042750 12.06.2015 г. 12.05 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 27.79 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и Общинските служби към нея“ - ID 9048073 25.11.2015 г. 1.89 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - ID 9042750 12.06.2015 г. 6.08 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9042129 26.05.2015 г. 1.79 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства собственост на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея“ - ID 9036653 27.11.2014 г. 3.83 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9029271 14.05.2014 г. 887.28 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9029222-13.05.2014 г. 6.87 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор), сървъри и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Благоевград” - ID 9023300-04.12.2013 г. 465.56 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград“ - ID 9023105 02.12.2013 г. 341.18 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства собственост на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея” - ID 9021960-07.11.2013 г. 603.47 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Осигуряване на транспорт на служители от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград във връзка с провеждане на поредица обучения“ - ID 9016685 18.06.2013 г. 10.85 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване на служители от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград “ в гр. Банско и гр. Банкя - ID 9016651-17.06.2013 г. 15.04 MB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9014900 26.04.2013 г. 577.40 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” - ID 9014608-19.04.2013 г. 329.77 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград“ - ID 9009186-26.11.2012 г. 535.19 KB
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Доставка чрез закупуване на течни горива за моторни превозни средства – дизелово гориво и бензин за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея” - ID 9008539-12.11.2012 г. 816.07 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на тонери към 08.08.2016 г. 11.64 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на канцеларски материали към 08.08.2016 г. 11.57 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на горива към 04.08.2016 г. 11.50 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на канцеларски материали към 08.07.2016 г. 11.50 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на тонери към 08.07.2016 г. 11.59 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на горива към 07.07.2016 г. 11.44 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на канцеларски материали към 20.06.2016 г. 10.97 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на тонери към 20.06.2016 г. 11.07 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на тонери към 07.06.2016 г. 11.47 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на канцеларски материали към 07.06.2016 г. 11.40 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на горива към 07.06.2016 г. 11.38 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на горива към 10.05.2016 г. 11.07 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на горива към 12.04.2016 г. 11.06 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на канцеларски материали към 12.04.2016 г. 10.98 KB
Справки за извършени плащания по договор за доставка на тонер касети и консумативи към 12.04.2016 г. 11.07 KB
Договор ПД-08-04/23.12.2014 г. по обществена поръчка с предмет "Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея" - ПРИКЛЮЧЕН 367.45 KB
Справки за извършени плащания по договори - 09.03.2016 г. 24.71 KB
Извършени плащания по Договор № ПД-08-04/23.12.2014 г. за доставка на горива -ПРИКЛЮЧЕН 62.95 KB
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” и Общинските служби по земеделие към нея 714.46 KB
Протокол от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, проведена по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 673.74 KB
Съобщение за избран изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” 31.50 KB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9048073/25.11.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея”. 412.62 KB
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 704.57 KB
Съобщение за избран изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” 31.00 KB
Протокол от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, проведена по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 151.50 KB
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 641.24 KB
Съобщение за избран изпълнител по обществена поръчка 30.00 KB
ПРОТОКОЛ oт работата на комисията за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, проведена по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 166.00 KB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042750/12.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград". 2.57 MB
Съобщение за преустановяване на действия по възлагане на обществена поръча по реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки чрез Публична покана под № ID 9042421 от 03.06.2015 г. 57.41 KB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042421/03.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград". 2.59 MB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042389/02.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград". 526.11 KB
Съобщение за прекратяване на действия по възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана с № ID9042385. 51.12 KB
Съобщение за преустановяване на действия по възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана с № ID9042129. 51.05 KB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042129/26.05.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград". 400.64 KB
Справка за извършени плащания по Договор № ПД-08-04/23.12.2014 г. 11.05 KB
Договор ПД-08-04/23.12.2014 г., сключен с избран изпълнител по Обществена поръчка за горива 367.45 KB
Съобщение за избран изпълнител по Обществена поръчка 29.50 KB
Протокол от работата на комисия, определена със Заповед № РД-08-167/02.12.2014 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за проведена обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 373.70 KB
Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9036653/26.11.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие към нея”. 3.00 MB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________