24.09.2020

Заповед за изменение на Заповед, с която са разпределение масиви за ползване - землище грБанско, общ. Банско 102.96 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която са разпределение масиви за ползване - землище с. Ново Лески, общ. Хаджидимово 106.08 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване масиви на земеделски земи - землище гр. Благоевград 236.69 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване на масиви на земеделски земи - землище с. Дъбрава, общ. Благоевград 309.02 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределени масиви за ползване на земеделски земи - землище с. Мощанец, общ. Благоевград 191.28 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване на масиви на земеделски земи – землище с. Падеш, общ. Благоевград 170.49 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Илинденци, общ. Струмяни 180.06 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище гр. Банско, общ. Банско 89.49 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Ново Лески, общ. Хаджидимово 102.45 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Мусомища, общ. Гоце Делчев 49.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________