21.06.2024

Заповед за изменение на Заповед, с която са разпределение масиви за ползване - землище грБанско, общ. Банско 102.96 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която са разпределение масиви за ползване - землище с. Ново Лески, общ. Хаджидимово 106.08 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване масиви на земеделски земи - землище гр. Благоевград 236.69 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване на масиви на земеделски земи - землище с. Дъбрава, общ. Благоевград 309.02 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределени масиви за ползване на земеделски земи - землище с. Мощанец, общ. Благоевград 191.28 KB
Заповед за изменение на Заповед, с която е одобрено споразумение за ползване на масиви на земеделски земи – землище с. Падеш, общ. Благоевград 170.49 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Илинденци, общ. Струмяни 180.06 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище гр. Банско, общ. Банско 89.49 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Ново Лески, общ. Хаджидимово 102.45 KB
Заповед за изменение на Заповед за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи – землище с. Мусомища, общ. Гоце Делчев 49.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________