23.09.2020

26.11.2018г. ПРОТОКОЛ за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (първа тръжна сесия) от стопанската 2018/2019 година. 113.72 KB
31.01.2019г. Протокол от 31.01.2019 г. за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (втора тръжна сесия) от стопанската 2018/2019 година. 116.96 KB
09.01.2019г. Заповед № РД-69/ 09.01.2019г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на свободни имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади и документи за участие. 437.81 KB
22.10.2018г. Заповед № РД-47-6/18.10.2018 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на свободни имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади и документи за участие. 185.01 KB
Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Якоруда за стопанската 2018/2019 г. 234.50 KB
Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Сандански за стопанската 2018/2019 г. 140.50 KB
Заповед №РД46-120/ 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и списък със свободните имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018/2019 г. 194.70 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________