21.06.2024

04.07.2023г. Протокол от 03.07.2023 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда 433.46 KB
04.07.2023г. Протокол от 03.07.2023 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански 397.10 KB
04.07.2023г. Протокол от 03.07.2023 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Петрич 335.67 KB
04.07.2023г. Протокол от 03.07.2023 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев 328.61 KB
01.03.2023г. Заповед № РД 46-52/ 28.02.2023 г. на министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023/2024 година на територията на област Благоевград и списък на имотите, съгласно Приложение №1 1.15 MB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________