НОВИНИ
Всички новини

12.02.2020 г.

Административни услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" БлагоевградНомер на услугата в Административен регистър


Наименование на услугата

№ 2    

Предоставяне на достъп до обществена информация >>

№ 475

Регистрация на производителите на бубено семе >>

№ 904

Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка >>

№ 905

Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/ изтекъл срок на амортизация >>

№ 1101

Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) >>

№ 1115

Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици >>

№ 1360

Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи >>

№ 1822

Регистрация на земеделски стопани >>

№ 2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж 

(УП 3) >>

№ 2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход 

(УП 2) >>

№ 2520

Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи >>

№ 2521

Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи >>

№ 2647

Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн >>

№ 2572

Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им >>

 № 3403 Издаване на удостоверение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници >> Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


14.06.2024г. Решение № ПО-10-10 от 13 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
27.05.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2024 г. 103.00 KB
27.05.2024г. Решение № ПО-10-09 от 23 май 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
17.05.2024г. Заповед № РД-04-148/ 16.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за одобряване настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. във всички земеделски територии на област Благоевград, считано от 01.06.2024 г. до 31.10.2024 г. 309.95 KB
26.04.2024г. Решение № ПО-10-08 от 25 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.50 KB
22.04.2024г. Решение № ПО-10-07 от 18 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 117.00 KB
17.04.2024г. Уведомление до г-жа Стефани Мариянова Начева за явяване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград в 7-дневен срок от датата на настоящата публикация. 86.65 KB
17.04.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. май 2024 г. 67.51 KB
28.03.2024г. Решение № ПО-10-06 от 28 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 102.50 KB
25.03.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. април 2024 г. 113.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 448"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________