НОВИНИ
Всички новини

12.02.2020 г.

Административни услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" БлагоевградНомер на услугата в Административен регистър


Наименование на услугата

№ 2    

Предоставяне на достъп до обществена информация >>

№ 475

Регистрация на производителите на бубено семе >>

№ 904

Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка >>

№ 905

Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/ изтекъл срок на амортизация >>

№ 1101

Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) >>

№ 1115

Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици >>

№ 1360

Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи >>

№ 1822

Регистрация на земеделски стопани >>

№ 2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж 

(УП 3) >>

№ 2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход 

(УП 2) >>

№ 2520

Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи >>

№ 2521

Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи >>

№ 2647

Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн >>

№ 2567

Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно >>

№ 2572

Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им >>
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


02.09.2020г. Заповед № РД 09-604/ 31.07.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, методика, указания и образци на документи във връзка с откриване на прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2020 г. 297.33 KB
01.09.2020г. Заповед № РД 09-655/ 17.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, списък с физически блокове и график за извършване на специализирани теренни проверки на територията на област Благоевград по общини. 2.21 MB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 180.63 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 89.33 KB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 154.82 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 73.60 KB
28.08.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО-10-7 от 27 август 2020 година за: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.50 KB
26.08.2020г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. септември 2020 г. 68.92 KB
18.08.2020г. От 19 август до 2 септември 2020 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% могат да кандидатстват по помощта de minimis. 84.24 KB
18.08.2020г. От 19 август до 21 септември 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". 85.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 383"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________