21.06.2024

 • 02.05.2024 г.
  Активния сезон за противоградова защита със самолетен способ е открит в 9,00 ч. на 1 май 2024 г.
  прочети >>
 • 03.04.2024 г.
  Одобрен е географския обхват на окончателните специализирани слоеве ФБл, ПДП и ПЗП
  прочети >>
 • 18.03.2024 г.
  До 30 април 2024 г. е удължен срока за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Одобрен е обхвата на проекта на слой "Физически блокове" и "Постоянно затревени площи" за кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 30.10.2023 г.
  Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
  прочети >>
 • 26.07.2023 г.
  Санкции за непочистена земеделска и специализирана строителна техника по републиканските и общински пътища
  прочети >>
 • 21.06.2023 г.
  Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година
  прочети >>
 • 05.06.2023 г.
  Важно за собственици и ползватели на земеделски земи! Краен срок за подаване на декл. по чл.69 и заявл. по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стоп. 2023/2024 г.
  прочети >>
 • 28.03.2023 г.
  До 28 април 2023 г. е удължен срока за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
  прочети >>
 • 27.03.2023 г.
  Одобрен е окончателния слой „Постоянно затревени площи“ за 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________