23.09.2020

 • 17.09.2020 г.
  До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни
  прочети >>
 • 24.08.2020 г.
  Формат на изходни данни и формат на данни за изготвени споразумения за ползване на земеделски земи
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв.
  прочети >>
 • 22.06.2020 г.
  Указания за земеделските стопани за изготвяне и приемане на файловете за данни от декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 22.06.2020 г.
  Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
  прочети >>
 • 18.06.2020 г.
  График за провеждане на информационно-разяснителна кампания, във връзка с процедурите по чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за стоп. 2020/2021г.
  прочети >>
 • 17.06.2020 г.
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
  прочети >>
 • 05.06.2020 г.
  Договор № BG05SFOP001-2.019-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани он лайн с цел ограничаване движенията и облекчаване на животновъдите
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Актуална информация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________