17.06.2024

14.06.2024г. Решение № ПО-10-10 от 13 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
27.05.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2024 г. 103.00 KB
27.05.2024г. Решение № ПО-10-09 от 23 май 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
17.05.2024г. Заповед № РД-04-148/ 16.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за одобряване настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. във всички земеделски територии на област Благоевград, считано от 01.06.2024 г. до 31.10.2024 г. 309.95 KB
26.04.2024г. Решение № ПО-10-08 от 25 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.50 KB
22.04.2024г. Решение № ПО-10-07 от 18 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 117.00 KB
17.04.2024г. Уведомление до г-жа Стефани Мариянова Начева за явяване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград в 7-дневен срок от датата на настоящата публикация. 86.65 KB
17.04.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. май 2024 г. 67.51 KB
28.03.2024г. Решение № ПО-10-06 от 28 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 102.50 KB
25.03.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. април 2024 г. 113.00 KB
15.03.2024г. Решение № ПО-10-05 от 14 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 114.50 KB
29.02.2024г. Списък със свободни имоти с НТП „пасища, мери“ и „ливади“ от държавния поземлен фонд, одобрен по чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Благоевград 822.23 KB
23.02.2024г. Решение № ПО-10-04 от 22 февруари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.00 KB
09.02.2024г. Решение № ПО-10-03 от 8 февруари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 128.50 KB
18.01.2024г. Решение № ПО-10-02 от 18 януари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.00 KB
11.01.2024г. Решение № ПО-10-01 от 10 януари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.50 KB
11.12.2023г. Решение № ПО-10-20 от 07 декември 2023 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
24.11.2023г. Решение № ПО - 10 - 19 от 23 ноември 2023 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 100.00 KB
10.11.2023г. Решение № ПО-10-18 от 09 ноември 2023 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.00 KB
08.11.2023г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 340.07 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________