24.09.2020

09.06.2020г. Образци на заявление за достъп до обществена информация и искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 28.86 KB
09.06.2020г. Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. 222.62 KB
09.06.2020г. Списък на информационните масиви и ресурси, използвани в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие. 300.11 KB
09.06.2020г. Политика за информираност и прозрачност при упражняване правото на достъп на физическите и юридическите лица до обществената информация и за повторното използване на информацията от обществения сектор в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. 302.55 KB
29.05.2020г. Направени разходи от Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 33.50 KB
30.04.2020г. Вътрешни правила за прилагане на Закона за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. 430.73 KB
21.02.2020г. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и форматите, в които е достъпна, съгласно чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация 359.71 KB
21.01.2020г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2019 г. 89.50 KB
16.01.2019г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2018 г. 90.00 KB
15.01.2018г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2017 г. 88.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________