21.06.2024

18.11.2022г. Протокол от 08.11.2022 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански 413.92 KB
18.11.2022г. Протокол от 08.11.2022 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда 500.42 KB
18.11.2022г. Протокол от 08.11.2022 г. за разпределяне на основание чл.37и, ал.1, ал.2 и ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев 337.52 KB
01.03.2022г. Заповед № РД 46-50/ 28.02.2022 г. на заместник-министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2022/ 2023 година на територията на област Благоевград и списък на имотите, съгласно Приложение №1 815.89 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________