24.09.2020

Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016г. за общ. Благоевград 3.85 MB
Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016г. за общ. Разлог 2.69 MB
Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016г. за общ. Банско 2.22 MB
Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016г. за общ. Сандански 4.37 MB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за стопанската 2015 - 2016 г. 71.00 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за стопанската 2015 - 2016 г. 103.50 KB
Заповед № РД 46-232/29.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните за възобновяване на административното производство по издаване на заповед № РД-08-446/01.10.2015г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за землище гр. Банско 167.99 KB
Заповед № РД 46-231/29.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните за възобновяване на административното производство по издаване на заповед № РД-08-444/01.10.2015г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за землище гр. Разлог 166.56 KB
Заповед № РД 46-233/26.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните за възобновяване на административното производство по издаване на заповед № РД-08-401/28.09.2015г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за землище с. Бачево, общ. Разлог 173.21 KB
Заповеди за одобряване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016г. за общ. Гърмен 622.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________