Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция АПФСДЧР
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Други
Бюлетини
Вътрешни нормативни документи
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Профил на купувача
Обяви
Протоколи търгове
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Вътрешни правила
Процедури до 15.04.2016 г.
Процедури след 15.04.2016 г.
Процедури по чл. 20, ал. 3
Процедури по чл. 20, ал. 4
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Инспекторат-документи
Инспекторат-документи2
Инспекторат-документи3
Инспекторат-документи4
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Харта на клиента
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Работа в ОДЗ
Обяви
Бюджет
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Административни услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
Административни услуги, предоставяни от Общинските служби по земеделие
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/2025 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Хаджидимово
Якоруда
Струмяни
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/2025 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Ползване на пасища, мери и ливади
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2025 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Разлог
Разлог
Разлог
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Симитли
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2017 година
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Държавен поземлен фонд
Ниви
Стопанска 2024-2025 год.
Стопанска 2023-2024 год.
Стопанска 2022-2023 год.
Стопанска 2021-2022 год.
Стопанска 2020-2021 год.
Стопанска 2019-2020 год.
Стопанска 2018-2019 год.
Стопанска 2017-2018 год.
Преди 2017 год.
Пасища, мери и ливади
Стопанска 2024-2025 год.
Стопанска 2023-2024 год.
Стопанска 2022-2023 год.
Стопанска 2021-2022 год.
Стопанска 2020-2021 год.
Стопанска 2019-2020 год.
Стопанска 2018-2019 год.
Стопанска 2017-2018 год.
Преди 2017 год.
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 448"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________