21.06.2024

02.04.2024г. Доклад № РД-08-27/ 02.04.2024 г. за дейността на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2023 година 2.27 MB
01.03.2023г. Доклад за дейността на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2022 г. 2.05 MB
01.03.2022г. Доклад за дейността на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2021 г. 1.89 MB
01.03.2021г. Доклад за дейността на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2020 г. 2.20 MB
28.02.2020г. Доклад за дейността на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2019 г. 1001.19 KB
05.03.2019г. ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2018 година 1000.67 KB
01.03.2018г. ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2017 година 2.40 MB
29.03.2017г. ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2016 година 2.03 MB
ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2015 година 902.79 KB
ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2014 година 3.63 MB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО -2012 2.73 MB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО -2011 2.88 MB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО -2010 2.39 MB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________