17.06.2024

01.04.2024г. Годишен доклад № РД-08-26/ 01.04.2024 г. за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ и Общинските служби по земеделие в периода 1 януари – 31 декември 2023 година 827.91 KB
21.02.2024г. Информация за заявяване, получаване и заплащане на електронни административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 100.50 KB
21.02.2024г. Информация за заявяване и получаване на административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 97.00 KB
22.01.2024г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 636.81 KB
22.01.2024г. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 831.81 KB
10.01.2024г. Информация за реда и начина на заявяване на комплексна административна услуга в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и образец на заявление 113.59 KB
24.02.2023г. Годишен доклад № РД-08-15/ 24.02.2023 г. за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ и Общинските служби по земеделие в периода 1 януари – 31 декември 2022 година 754.08 KB
15.02.2022г. Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" и Общинските служби по земеделие в периода 1 януари - 31 декември 2021 година 656.48 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________