24.09.2020

Банско

повече>>


Белица
повече>>

 

Благоевград
повече>>

 

Гоце Делчев
повече>>

 

Гърмен
повече>>

 

Кресна
повече>>

 

Петрич

повече>>


Разлог

повече>>

 

Сандански
повече>>

 

Сатовча
повече>>

 

Симитли
повече>>

 

Струмяни
повече>>

 

Хаджидимово
повече>>

 

Якоруда

повече>>

 

 

 

 

АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа



БАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________