12.07.2024

30.09.2020г. Заповед № ПО-09-2403/ 30.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Добринище, община Банско. 6.21 MB
30.09.2020г. Заповед № ПО-09-2404/ 30.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Банско, община Банско. 14.48 MB
29.09.2020г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землищата на гр. Банско и гр. Добринище, община Банско. 17.13 MB
28.09.2020г. Обява за провеждане на шесто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на гр. Банско и гр. Добринище, общ. Банско. 282.97 KB
24.09.2020г. Обява за провеждане на пето заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на гр. Банско и гр. Добринище, общ. Банско. 287.04 KB
24.09.2020г. Обява за изготвени проект на карти на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от разпределение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землищата на гр. Банско и гр. Добринище, общ. Банско. 16.17 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2178/ 23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Осеново, община Банско. 1.89 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2180/ 23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Обидим, община Банско. 5.25 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2206/ 24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Кремен, община Банско. 7.51 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2207/ 24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Гостун, община Банско. 4.15 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________