21.06.2024

15.12.2020г. Протокол от 14.12.2020 г. за провеждане на търг на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (втора тръжна сесия) от стопанската 2020-2021 г. 618.07 KB
19.11.2020г. Обява, документи и указания за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2020/ 2021 г. 154.16 KB
19.11.2020г. Заповед № РД-04-155/ 18.11.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2020/ 2021 г. 80.26 KB
09.10.2020г. Протокол от 07.10.2020 г. за провеждане на търг на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (първа тръжна сесия) от стопанската 2020-2021 г. 282.47 KB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 180.63 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 89.33 KB
22.07.2020г. Заповед № РД 46-206/ 21.07.2020 г. за допускане на поправка на очевидни фактически грешки в Приложение 1 към Заповед № РД 46-76/ 26.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и списък на свободните имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/ 2021 година, находящи се на територията на област Благоевград. 187.09 KB
01.07.2020г. Протокол от 01.07.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Благоевград за стопанската 2020/ 2021 г. 283.17 KB
01.07.2020г. Протокол от 30.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда за стопанската 2020/ 2021 г. 725.37 KB
01.07.2020г. Протокол от 29.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Хаджидимово за стопанската 2020/ 2021 г. 363.41 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________