24.09.2020

31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 180.63 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 89.33 KB
22.07.2020г. Заповед № РД 46-206/ 21.07.2020 г. за допускане на поправка на очевидни фактически грешки в Приложение 1 към Заповед № РД 46-76/ 26.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и списък на свободните имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/ 2021 година, находящи се на територията на област Благоевград. 187.09 KB
01.07.2020г. Протокол от 01.07.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Благоевград за стопанската 2020/ 2021 г. 283.17 KB
01.07.2020г. Протокол от 30.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда за стопанската 2020/ 2021 г. 725.37 KB
01.07.2020г. Протокол от 29.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Хаджидимово за стопанската 2020/ 2021 г. 363.41 KB
01.07.2020г. Протокол от 29.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Петрич за стопанската 2020/ 2021 г. 329.30 KB
01.07.2020г. Протокол от 29.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Кресна за стопанската 2020/ 2021 г. 312.70 KB
01.07.2020г. Протокол от 29.06.2020 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев за стопанската 2020/ 2021 г. 292.27 KB
20.05.2020г. Заповед №46-143/20.03.2020 год. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стоп.2020/2021 год. Приложение №1,2 и 3 с начални тръжни цени, както и образци на документи за участие в търга. 422.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________