21.06.2024

101.50 KB
02.09.2019г. СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕТРИЧ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БЛАГОЕВГРАД 86.50 KB
28.08.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕТРИЧ 99.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Петрич, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 120.50 KB
01.08.2019г. Обявление за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители. 85.00 KB
30.07.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СИМИТЛИ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 94.50 KB
30.07.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕТРИЧ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 101.00 KB
30.07.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГЪРМЕН, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 94.00 KB
22.07.2019г. Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Симитли, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 109.50 KB
22.07.2019г. Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Петрич, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 118.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________