24.09.2020

ЗА КОНТАКТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
Стая Длъжност Име и фамилия Стационарен телефон/ мобилен телефон
107 Директор Кирил Укев 073/ 882 032,
0886 999 929
103 Главен секретар Ваня Пецанова 073/ 882 032,
0879 409 851
Главна дирекция „Аграрно развитие“
108 Главен директор  Божидар Йосифов 073/ 882 032,   
0879 409 917
101 Главен експерт "Промяна на предназначението на земеделските земи" Керанка Петкова 073/ 882 032,
0879 409 832
101 Главен експерт "Разпореждане със  земеделските земи от ДПФ" Емилия Вълова 073/ 882 032, 
0879 409 838
109 Главен експерт "Регистрация на ЗС" и "Мониторинг на пазара на зърно" Мариела Димитрова 073/ 882 032, 
0879 409 833
304 Главен инспектор "Регистрация на ЗГТ" Йордан Йорданов 073/ 882 032, 
0879 409 839
304 Главен инспектор "Регистрация на ЗГТ" Съби Кислев 073/ 882 032, 
0879 409 846
109 Старши експерт "Хидромелиорации" Цонка Марина 073/ 882 032,
0879 409 913
108 Главен експерт "Строителство без промяна на предназначението на земеделските земи" Борислава Кушлева  073/ 882 032, 
0879 409 861
107 Старши експерт
Симона Стоилова 073/ 882 032, 
0879 409 892 
104 Старши експерт "Агростатистика" Валентина Христова 073/ 882 032, 
0879 409 843
104 Главен експерт "Агростатистика" Андрей Станковски 073/ 882 032,
0879 409 870
105 Главен специалист "Системен администратор"  Васил Шопов 073/ 882 032,
0879 409 831
Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
110 Директор  Владимир Хаджийски 073/ 882 032,
0879 409 888
102 Старши юрисконсулт Елена Гърчева 073/ 882 032,
0879 409 862
103 Юрисконсулт  Лефтертина Димитрова 073/ 882 032,
0879 409 849 
106 Главен счетоводител Ана Георгиева 073/ 882 032,
0879 409 860
106 Старши счетоводител  Гергана Королеова 073/ 882 032,
0879 409 842
110 Главен експерт  Ирена Маслинска 073/ 882 032,
0879 409 818
106 Старши експерт "Човешки ресурси" Ралица Георгиева 073/ 882 032,
0879 409 834
107 Старши експерт "Деловодство" Радослава Медарова 073/ 882 032,
0879 409 850
105 Младши експерт "Системен администратор" Тодор Тасев 073/ 882 032,
0879 409 830
ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Общинска служба по земеделие Началник Адрес Стационарен телефон/ мобилен телефон
Банско Сашка Николова Петрова 2770, гр. Банско,                  ул. "Патриарх Евтимий" № 4, osz_bansko@abv.bg 07498/ 81 56, 
0879 409 824
Белица Парашкев Георгиев Куклев 2780, гр. Белица,                ул. "Георги Андрейчин"№ 15, oszg_belitca@abv.bg 07444/ 22 25, 
0879 409 816
Благоевград Ивайло Асенов Гоцев 2700, гр. Благоевград,        ул. "Крали Марко" № 2, ет. 4, oszg_blgrad@abv.bg 073/ 884 469,
0879 409 825
Гоце Делчев Симеон Николов Гърнев 2900, гр. Гоце Делчев,        ул. "Търговска" № 20, oszg_goce_delchev@abv.bg 0751/ 60 210,
0879 409 905 
Гърмен Анелия Янчева Бусарова 2960, с. Гърмен, oszggarmen@abv.bg 07523/ 20 55, 
0879 409 865 
Кресна Марио Георгиев Миразчийски 2840, гр. Кресна,                ул. "Македония" № 96, osz_kresna@abv.bg 07433/ 22 89,   
0879 409 817 
Петрич Илия Митков Пашов 2850, гр. Петрич,                ул. "Славянска" № 2, oszg_petrich@abv.bg 0745/ 60 624,
0879 409 910
Разлог Мариaна Благоева Тренчева 2760, гр. Разлог,                  ул. "Поп Богомил" № 2, oszg_razlog@abv.bg 0747/ 80 074,
0879 409 823
Сандански Иван Борисов Мицански 2800, гр. Сандански,          бул. "Свобода" № 20, oszg_sandanski@abv.bg 0746/ 30 522,
0879 409 845
Сатовча Митко Красимов Дайлиев 2950, с. Сатовча,                  ул. "Тодор Шопов" № 37, oszg_satovcha@abv.bg 07541/ 22 20, 
0879 409 820
Симитли Велин Стоилов Кръстев 2730, гр. Симитли,              ул. "Христо Ботев" № 47, oszg_simitli@abv.bg 0748/ 72 024,
0879 409 889
Струмяни Елена Герасимова Калоянова  2825, с. Струмяни,              пл. "7-ми април" № 2, oszg_strumyani@abv.bg 07434/ 30 76,   
0879 409 822 
Хаджидимово Наташа Атанасова Стоянова 2933, гр. Хаджидимово,    ул. "Димо Хаджидимов" №46, oszg_hadjidimovo@abv.bg 07528/ 22 05,   
0879 409 859 
Якоруда Мая Яворова Среброва 2790, гр. Якоруда,                ул. "Цар Борис III" № 70, oszg_yakoruda@abv.bg 07442/ 22 46,   
0879 409 855
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________