22.06.2024

ЗА КОНТАКТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
Стая Длъжност Име и фамилия Стационарен телефон/ мобилен телефон
107 Директор Ивайло Гоцев 073/ 882 032
103 Главен секретар Ваня Пецанова 073/ 882 032,
0879 409 951
Главна дирекция „Аграрно развитие“
105 Главен директор  Емилия Вълова 073/ 882 032
101  Главен инспектор 
Регистрация на ЗГТ
Йордан Йорданов  073/ 882 032, 
0879 409 839
101  Главен инспектор
Регистрация на ЗГТ
Съби Кислев  073/ 882 032,
0879 409 846
104 Главен експерт  
Агростатистика
Андрей Станковски  073/ 882 032,
0879 409 870 
104 Старши експерт 
Агростатистика
Валентина Христова 073/ 882 032,
0879 409 843
105 Старши експерт 
Мониторинг на пазара на зърно
Тодор Тасев 073/ 882 032
107 Младши експерт  Елизабет Мазурска  073/ 882 032 
109 Старши експерт Регистрация на ЗС Ралица Котева 073/ 882 032,
0879 409 916
109 Старши експерт Регистрация на ЗС  Симона Стоилова 073/ 882 032,
0879 409 892
110 Главен експерт   Мариела Димитрова  073/ 882 032, 
0879 409 833 
110 Главен експерт  Борислава Кушлева  073/ 882 032, 
0879 409 861
Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Директор  Елена Гърчева 073/ 882 032
102 Главен счетоводител  Светлана Минкова 073/ 882 032  
105 Главен юрисконсулт  Лефтерина Димитрова  073/ 882 032,
0879 409 849 
106 Старши счетоводител  Гергана Королеова  073/ 882 032,
0879 409 842 
106 Главен експерт Човешки ресурси Ралица Георгиева 073/ 882 032,
0879 409 834
106 Старши експерт   Лора Манолева 073/ 882 032 
107 Старши експерт  
Център за административно обслужване
Радослава Медарова 073/ 882 032,
0879 409 850
107 Специалист
Център за административно обслужване
Илиана Чавдарова 073/ 882 032
108 Старши юрисконсулт
Промяна предназначението на земеделските земи
Антон Андонов 073/ 882 032
108 Главен експерт
Длъжностно лице по защита на личните данни
Ирена Маслинска 073/ 882 032,
0879 409 818
ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Общинска служба по земеделие Началник Адрес Стационарен телефон/ мобилен телефон
Банско Валентин Тренчев 2770, гр. Банско,                  ул. "Патриарх Евтимий" № 4, osz_bansko@abv.bg 0749/ 881 56,
0879 409 829
Белица И.д. Мая Среброва 2780, гр. Белица,                ул. "Георги Андрейчин"№ 15, oszg_belitca@abv.bg 07444/ 22 25,
0879 409 855
Благоевград И.д. Соня Тодорова 2700, гр. Благоевград,        ул. "Крали Марко" № 2, ет. 4, oszg_blgrad@abv.bg 073/ 884 469,
0879 409 825
Гоце Делчев Симеон Гърнев 2900, гр. Гоце Делчев,        ул. "Търговска" № 20, oszg_goce_delchev@abv.bg 0751/ 60 210,
0879 409 905 
Гърмен Анелия Бусарова 2960, с. Гърмен, oszggarmen@abv.bg 07523/ 20 55, 
0879 409 865 
Кресна Марио Миразчийски 2840, гр. Кресна,                ул. "Македония" № 96, osz_kresna@abv.bg 07433/ 22 89,   
0879 409 817 
Петрич Петър Перусанов 2850, гр. Петрич,                ул. "Славянска" № 2, oszg_petrich@abv.bg 0745/ 60 624,
0879 409 826
Разлог Мариaна Тренчева 2760, гр. Разлог,                  ул. "Поп Богомил" № 2, oszg_razlog@abv.bg 0747/ 80 074,
0879 409 823
Сандански Иван Мицански 2800, гр. Сандански,          бул. "Свобода" № 20, oszg_sandanski@abv.bg 0746/ 30 522,
0879 409 845
Сатовча И.д. Емил Илиев 2950, с. Сатовча,                  ул. "Тодор Шопов" № 37, oszg_satovcha@abv.bg 07541/ 22 20,
0879 409 827
Симитли Анастасия Тодорова 2730, гр. Симитли,              ул. "Христо Ботев" № 47, oszg_simitli@abv.bg 0748/ 72 024,
0879 409 815
Струмяни И.д. Иван Мицански 2825, с. Струмяни,              пл. "7-ми април" № 2, oszg_strumyani@abv.bg 07434/ 30 76,
0879 409 845
Хаджидимово Наташа Стоянова 2933, гр. Хаджидимово,    ул. "Димо Хаджидимов" №46, oszg_hadjidimovo@abv.bg 07528/ 22 05,   
0879 409 859 
Якоруда Мая Среброва 2790, гр. Якоруда,                ул. "Цар Борис III" № 70, oszg_yakoruda@abv.bg 07442/ 22 46,   
0879 409 855
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________