21.06.2024

29.11.2021г. Протокол от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (първа тръжна сесия) за стопанската 2021/2022 година 486.47 KB
22.10.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2021/ 2022 година 148.10 KB
22.10.2021г. Заповед № РД-04-261/ 20.10.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2021/ 2022 година и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" 80.76 KB
01.07.2021г. Протокол от 30.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Петрич за стопанската 2021/ 2022 г. 440.02 KB
01.07.2021г. Протокол от 29.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда за стопанската 2021/ 2022 г. 230.76 KB
01.07.2021г. Протокол от 28.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Симитли за стопанската 2021/ 2022 г. 287.87 KB
01.07.2021г. Протокол от 25.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сатовча за стопанската 2021/ 2022 г. 363.32 KB
01.07.2021г. Протокол от 29.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански за стопанската 2021/ 2022 г. 275.06 KB
01.07.2021г. Протокол от 25.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Разлог за стопанската 2021/ 2022 г. 305.52 KB
01.07.2021г. Протокол от 25.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Гоце Делчев за стопанската 2021/ 2022 г. 310.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________