24.09.2020

24.07.2020г. Окончателно класиране на кандидатите за длъжността “Старши експерт“ в Дирекция „Административно–правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград 101.00 KB
23.07.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността “Старши експерт“ в Дирекция „Административно–правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград 101.00 KB
10.07.2020г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция “Земеделие“ – Благоевград 101.50 KB
09.07.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 120.50 KB
22.06.2020г. Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград обявява конкурс за „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие“ – Благоевград 90.00 KB
26.05.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Якоруда, Главна дирекция “Аграрно развитие“. 100.00 KB
26.05.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността “Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Кресна, Главна дирекция “Аграрно развитие“. 100.50 KB
20.05.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт” в Общинска служба по земеделие – Якоруда, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. 116.50 KB
15.05.2020г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Кресна, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 103.00 KB
17.03.2020г. Отлагане провеждането на конкурси за държавни служители. 12.12 KB
09.03.2020г. Съобщение за допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Якоруда, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 107.00 KB
09.03.2020г. Съобщение за допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Кресна, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 107.00 KB
09.03.2020г. Съобщение за допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Петрич, Главна дирекция „Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. 107.00 KB
05.03.2020г. Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград обявява конкурс за „Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Якоруда 72.17 KB
02.03.2020г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Якоруда, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 112.00 KB
02.03.2020г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Петрич, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 111.00 KB
02.03.2020г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кресна, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 109.50 KB
14.02.2020г. Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград обявява конкурси за следните длъжности: „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Кресна, „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Петрич, „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Якоруда 72.26 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________