21.06.2024

14.06.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие Симитли в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 111.00 KB
14.06.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие Симитли в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 111.50 KB
11.06.2024г. Система за определяне на резултатите и продължителност на провеждането на конкурс за длъжност "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие Симитли, Областна дирекция “Земеделие“ Благоевград 112.50 KB
11.06.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие Банско в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 108.00 KB
11.06.2024г. Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие Банско в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 116.50 KB
04.06.2024г. Списък на класираните кандидати получили окончателен резултат от проведения конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие - Банско в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 112.00 KB
04.06.2024г. Списък на класираните кандидати получили окончателен резултат от проведения конкурс за длъжността “Младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 113.00 KB
29.05.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Симитли в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 108.00 KB
29.05.2024г. Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие - Симитли в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 116.50 KB
28.05.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие Банско в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 111.00 KB
28.05.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие Банско в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 111.50 KB
28.05.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 113.00 KB
28.05.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю в конкурс за длъжността “Младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 112.50 KB
27.05.2024г. Система за определяне на резултатите и продължителност на провеждането на конкурс за длъжност "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие Банско, Областна дирекция “Земеделие“ Благоевград 112.00 KB
27.05.2024г. Система за определяне на резултатите и продължителност на провеждането на конкурс за длъжност "Младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция “Земеделие“ Благоевград 112.00 KB
20.05.2024г. Обявление за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители: Главен експерт в Общинска служба по земеделие - Банско 109.00 KB
10.05.2024г. Обявление за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители: Старши експерт в Общинска служба по земеделие - Симитли 105.00 KB
09.05.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие - Банско в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 107.50 KB
09.05.2024г. Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие - Банско в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 116.50 KB
09.05.2024г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността “Младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград 108.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________