24.09.2020

08.10.2018г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 г. 122.50 KB
18.09.2018г. Заповед № РД-47-4/ 17.09.2018 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура (втора тръжна сесия) на свободни имоти от ДПФ и документи за участие. 392.86 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 г. 122.50 KB
Документи за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от държавен поземлен фонд (ДПФ) за стопанска 2018/ 2019 г. 392.86 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанска 2018/ 2019 г. 152.00 KB
Документи за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от държавен поземлен фонд (ДПФ) за стопанска 2018/ 2019 г. 311.52 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________