12.07.2024

29.09.2020г. Заповед № ПО-09-2363/29.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград на основание чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за одобряване на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. за землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово. 1.17 MB
29.09.2020г. Заповед № ПО-09-2354/29.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград на основание чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за одобряване на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. за землището на с. Ново Лески, общ. Хаджидимово. 1.41 MB
23.09.2020г. Обява за провеждане на четвърто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за одобряване на разпределение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землище с. Ново Лески и с. Абланица, община Хаджидимово. 146.45 KB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2066/23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово 1.40 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2064/23.09.2020 год на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 год. в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово. 8.15 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2063/23.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 год. в землището на с. Тешово, община Хаджидимово. 1.71 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2059/23.09.2020 год на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 год.. в землището на с. Нова Ловча, община Хаджидимово. 4.07 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2060/23.09.2020 год на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Лъки, община Хаджидимово. 8.17 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2061/23.09.2020 год на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово. 6.14 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2068/23.09.2020 год на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 год.. в землището на с. Блатска, община Хаджидимово. 2.62 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________