19.07.2024

23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2152/23.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев. 8.00 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2120/23.09.2020 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев. 4.45 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2154/23.09.2020 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Борово, община Гоце Делчев. 2.83 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2155/ 23.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев. 2.31 MB
14.09.2020г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от споразумения във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землищата с. Мосомище, с. Борово, с. Баничан и гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев. 1.54 MB
14.09.2020г. Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година за землища гр. Гоце Делчев и с. Мосомища, с. Борово, с. Баничан, община Гоце Делчев. 205.30 KB
11.08.2020г. Обява за провеждане на първо заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землищата на община Гоце Делчев. 201.77 KB
04.08.2020г. Обява и изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Гоце Делчев. 499.57 KB
04.08.2020г. Заповед № ПО-09-1275/ 03.08.2020 год. за определяне състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Гоце Делчев. 190.01 KB
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________