18.07.2024

29.09.2020г. Заповед № ПО-09-2362/29.09.2020 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград на основание чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за одобряване на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. за землището на с. Гърмен, общ. Гърмен. 4.55 MB
25.09.2020г. Обява за провеждане на шесто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за одобряване на разпределение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землището на с. Гърмен, община Гърмен. 147.41 KB
25.09.2020г. Обява за изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от разпределение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землището на с. Гърмен, община Гърмен. 4.00 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2192/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Дебрен, община Гърмен 8.36 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2199/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Скребатно, община Гърмен 3.03 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2194/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Осиково, община Гърмен 3.51 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2195/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Гърмен, община Гърмен 3.84 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2196/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Балдево, община Гърмен 5.96 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2193/24.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Марчево, община Гърмен 1.62 MB
23.09.2020г. Заповед № ПО-09-2174/23.09.2020 год.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Рибново, община Гърмен 2.28 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________