19.07.2024

29.09.2020г. Заповед № ПО-09-2356/29.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Капатово, община Петрич. 2.64 MB
24.09.2020г. Обява за изготвени проекти на карти на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от разпределение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землището на с. Капатово, община Петрич. 2.17 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2246/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Рупите, община Петрич. 4.89 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2247/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Рибник, община Петрич. 1.89 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2249/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2019-2020 г. в землището на гр. Петрич, община Петрич. 4.62 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2248/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на гр. Петрич, община Петрич. 11.93 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2236/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Митино, община Петрич. 2.85 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2254/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Кулата, община Петрич. 3.92 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2260/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Ключ, община Петрич. 1.83 MB
24.09.2020г. Заповед ПО-09-2251/24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в землището на с. Кърналово, община Петрич. 2.33 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________