19.07.2024

14.05.2021г. Заповед № ПО-09-660/ 14.05.2021 г. за изменение на Заповед № ПО-09-2138/ 23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Калиманци, община Сандански 296.56 KB
12.05.2021г. Заповед ПО-09-647/12.05.2021г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Хотово, община Сандански. 3.97 MB
12.05.2021г. Заповед ПО-09-648/12.05.2021г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Левуново, община Сандански. 6.69 MB
05.05.2021г. Обява за провеждане на тринадесето заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землището на с. Левуново, община Сандански. 395.65 KB
05.05.2021г. Обява за провеждане на дванадесето заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищeто на с. Хотово, община Сандански. 381.41 KB
28.04.2021г. Заповед № ПО-09-602/ 28.04.2021 г. за изменение на Заповед № ПО-09-2831/ 16.11.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Спатово, община Сандански 4.99 MB
28.04.2021г. Заповед № ПО-09-603/ 28.04.2021 г. за изменение на Заповед № ПО-09-2097/ 23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с. Лехово, община Сандански 5.12 MB
27.04.2021г. Обява за провеждане на единадесето и дванадесето заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на с. Хотово и с. Левуново, община Сандански. 393.38 KB
20.04.2021г. Обява за провеждане на шесто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищeто Лехово, община Сандански. 382.64 KB
19.04.2021г. Обява за провеждане на четвърто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землището на с. Спатово, община Сандански. 377.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________