18.07.2024

24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2204/ 24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Симитли, община Симитли. 2.37 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2173/ 23.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на гр. Симитли, община Симитли. 9.01 MB
24.09.2020г. Заповед № ПО-09-2202/ 24.09.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. в землището на с.Железница, община Симитли. 1.52 MB
15.09.2020г. Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Симитли. 437.40 KB
15.09.2020г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 година за землищeто на гр. Симитли, община Симитли. 1.98 MB
15.09.2020г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землищата на с. Железница и гр. Симитли, община Симитли. 6.27 MB
14.08.2020г. Заповед № ПО-09-1456/14.08.2020 г., изменяща Заповед № РД-07-108/03.08.2020 г. за състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година за землищата гр. Симитли и с. Железница в община Симитли. 302.17 KB
10.08.2020г. Обява за провеждане на първо заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020/2021 година в землищата на община Симитли. 393.33 KB
04.08.2020г. Обява и изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Симитли. 422.89 KB
04.08.2020г. Обява и изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Симитли. 606.77 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________