новини
 • 22.11.2022 г.
  С новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 16.11.2022 г.
  Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Анкетен форумляр за резистрация като земеделски производител по наредба 3, версия 25 488.53 KB
Обявление на ОСЗ - Димитровград относно вторите заседания на комисиите по споразумения по чл. 37В от ЗСПЗЗ за землищата, намиращи се на територията на общ. Димитровград 63.00 KB
Информация за средното рентно годишно плащане за стопанска година 2014-2015 за землищата, намиращи се на територията на обл. Хасково 442.50 KB
Обявление на ОС Земеделие - Димитровград, изнесен офис Симеоновград относто график за провеждане на вторите заседания на комисиите по споразумения по чл. 37В от ЗСПЗЗ за землищата, намиращи се на територията на община Симеоновград 64.50 KB
Обявление на ОС Земеделие - Тополовград относно график за провеждане на заседанията на комисиите по сроразумения по чл. 37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Тополовград 69.00 KB
Обявление на ОС Земеделие - Тополовград относно изготвени предварителни регистри за споразумения по чл. 37В от ЗСПЗЗ 71.50 KB
Графици за теренните проверки в землищата на общините Димитровград, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Маджарово, Свиленград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково, намиращи се на територията на обл. Хасково 205.99 KB
Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и глава седма "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен със Заповед РД09-567/14.08.2015г. на министъра на земеделието и храните. 9.46 MB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Прием на декларации за произведено и налично количество зърно в страната съгласно закона за обща организация на пазарите-необходими документи, Заповед на МЗХ и е-mail: за връзка с ОДЗ-Хасково- ODZG_Haskovo@mzh.government.bg 651.47 KB
Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
П Р О Т О К О Л от заседание на тръжна комисия, определена със заповед №295/20.07.2015г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Хасково. 126.50 KB
Заповед N РД 46-632/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади находящи се на територията на област Хасково от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2015-2016. 89.64 KB
Заповед РД-090466 от 29.06.2015г. във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво". 78.51 KB
Заповед 288 от 16.06.2015г. за първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково за стопанската 2015/2016 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и до десет стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ и за създаване на трайни насаждения. 8.09 MB
 1. «
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм