новини
 • 22.11.2022 г.
  С новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 16.11.2022 г.
  Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение КЗЗ-4 от 17.07.2012 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.00 KB
Решение КЗЗ-3 от 19.06.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 114.50 KB
Решение КЗЗ-2 от 10.05.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 131.00 KB
Решение КЗЗ-6 от 05.12.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 130.00 KB
Решение КЗЗ-1 от 19.02.2013г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.00 KB
Решение КЗЗ-2 от 17.05.2013 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 116.50 KB
Решение КЗЗ-3 от 18.09.2013 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 133.00 KB
Решение КЗЗ-2 от 20.02.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение КЗЗ-6 от 09.10.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 125.50 KB
Решение КЗЗ-5 от 06.06.2014г. за промяна предназначението на земеделски зми за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 122.50 KB
Решение КЗЗ-4 от 08.05.2014г. за промяна предназначението на земеделски зми за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.50 KB
Решение КЗЗ-7 от 27.11.2014г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 123.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 29.01.2015 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 07.04.2016 година ЗА :Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 127.50 KB
ЗАПОВЕД № 74 Хасково, 14.06.2016 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-268/ 17.03.2016 год. На Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.29 от 12.04.2016 год. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково, за стопанската 2016/ 2017 год. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, съгласно приложения списък и необходими документи за участие с имоти от ДПФ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 493.54 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм