26.10.2020

 

Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 5 от 19.12. 2013 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 103.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 4 от 28.11. 2013 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 117.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -4 от 17.07. 2012 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 106.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -6 от 07.12. 2011 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 158.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -5 от 31.08. 2011 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 132.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -3 от 02.05.2011 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 141.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -2 от 09.03.2011 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 121.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ -1 от 27.01.2011 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал.1 , т. 1 от ЗОЗЗ 150.50 KB
Решение № КЗЗ-4/01.07.2011г. от проведено заседание на комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. 119.00 KB
Решение КЗЗ-5 от 21.09.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение К33-1 от 02.03.2012 г. за промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 133.50 KB
Решение К33-5 от 31.08.2011 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 132.00 KB
Решение К33-6 / 07.12.2012 г. за промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 127.50 KB
Решение КЗЗ-4 от 17.07.2012 г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.00 KB
Решение КЗЗ-3 от 19.06.2012г. за промяна предназначение на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 114.50 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз