Върни се горе

Полезна информация

Рубрика „Въпроси и отговори“ на Изпълнителната агенция на ЕС за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните CHAFEA

Повече информация за политиката на ЕС, насочена към популяризиране на селскостопанските продукти

Насоки за състезателната процедура


PDF файл, 492,8 KB, качен на 11.07.2016 pdf document

Закон за НПО на Китай - EN


PDF файл, 634,3 KB, качен на 23.04.2021 pdf document

Закон за НПО на Китай - БГ


DOCX файл, 38,2 KB, качен на 23.04.2021 docx document

Кампания 2021

Информация и инструкции, касаещи подаване на предложения за кампания 2021 г.

Информационен ден, посветен на схема "Промоционални програми" 28-2 януари 2021 г. - видеоконференция, с предварителна регистрация

 

Годишна работна програма 2021 г.

Годишна работна програма 2021 г.


PDF файл, 386,1 KB, качен на 19.01.2021 pdf document

 

Допълнителна информация за Кампания 2021 г.

 

Информация за участие на международни изложения - Мисии на Европейската комисия

Кампания 2016

Законодателство

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014


Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 342,0 KB, качен на 15.10.2015 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014


Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 380,6 KB, качен на 13.10.2015 pdf document

Старо законодателство преди реформата


ZIP файл, 1,2 MB, качен на 14.06.2016 zip document