Върни се горе

Нормативна уредба и указания

Указания за попълване на декларациите по чл.11, ал.1 (приложение №2) и чл.14, ал.1 (приложение №3) от Наредба № 23 от 29.12.2015 г.
за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
PDF файл, 405,7 KB, качен на 15.02.2016

pdf document

Декларации
RAR файл, 42,5 KB, качен на 15.02.2016

rar document

Закон за закриване на национална служба по зърното
Обн., ДВ, бр.57 от 28.07.2015 г.
PDF файл, 192,5 KB, качен на 02.09.2015

pdf document

Обзор на състоянието на зърнения пазар