Върни се горе

Основната цел на пазарната подкрепа в Европейския съюз е стабилизиране на пазара и предотвратяване на нежелани спадове в пазарната цена. Основният инструмент е интервенцията на пазара.

Интервенция се прави за следните продукти: зърно ( пшеница (твърда и мека), ечемик, царевица, сорго), захар, мляко масло, месо, плодове и зеленчуци. От най-голямо значение за България е интервенцията на зърно. В ЕС производителите и търговците на зърно избират дали да продадат зърното си на свободния пазар или да го предадат на интервенционната агенция.

Интервенционната цена е цената за доставка до склада, на която ЕС изкупува при интервенция. Интервенционната цена е една и съща за всички видове зърнени култури. Тя може да бъде коригирана (увеличена или намалена) в конкретния случай, при отклонение на качеството на зърното от установените минимални граници. Освен това основната интервенционна цена нараства с месечни увеличения, за да се компенсират разходите по съхранението в складовете и за да се осигури стабилно снабдяване на пазара.

Изкупуването се извършва в рамките на определен период на годината - от 1 ноември до 31 май следващата година от ДФ”Земеделие”- Разплащателна Агенция (www.dfz.bg).