Върни се горе

Извънредни мерки за пазарна подкрепа

Заповед за определяне на размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане


Съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце–майки и кози–майки
PDF файл, 235,3 KB, качен на 04.08.2017 pdf document

Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство


Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки
PDF файл, 251,0 KB, качен на 08.09.2016 pdf document

Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство


Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки
PDF файл, 249,4 KB, качен на 08.09.2016 pdf document

Указания за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие


Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки
PDF файл, 248,8 KB, качен на 08.09.2016 pdf document