Върни се горе

Извънредни мерки за пазарна подкрепа

Заповед № РД09-994 от 01.09.2022 г. за определяне на ставки на помощта за животински единици от съответната категория животни и за хектар с винено грозде и оранжерийни култури (зеленчуци) по реда на Наредба № 1 от 2022 г.


за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, съгласно приложението към заповедта
PDF файл, 314,8 KB, качен на 02.09.2022 pdf document

Заповед № РД09-976 от 29.08.2022 г. за определяне на ставки на помощта за животински единици от съответната категория животни и за хектар с винено грозде и оранжерийни култури (зеленчуци) по реда на Наредба № 1 от 2022 г.


за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, съгласно приложението към заповедта
PDF файл, 317,2 KB, качен на 02.09.2022 pdf document

Заповед за определяне на размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане


Съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце–майки и кози–майки
PDF файл, 235,3 KB, качен на 04.08.2017 pdf document