20.09.2020


25.08.2020 г. Решение №6 от 21.08.2020г за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 98.00 KB
24.07.2020 г. Решение №5 от 24.07.2020г за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 119.50 KB
17.06.2020 Г. Решение №4 от 10.06.2020г за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 100.50 KB
15.05.2020г. Решение №3 от 11.05.2020г за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 119.00 KB
09.03.2020 г. Решение №2 от 27.02.2020г за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 98.50 KB
03.02.2020 г. Решение №1 от 24.01.2020г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 96.00 KB
18.12.2019 Решение №11 от 11.12.2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 123.50 KB
Решение №10 от 07.11.2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 103.00 KB
16.10.2019 Решение №9 от 10.10.2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 107.00 KB
03.09.2019 г. Решение № 8 от 28 август 2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 93.00 KB
06.08.2019 г. Решение № 7 от 1 август 2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 104.00 KB
11.07.2019 Решение № 6 от 4 юли 2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 102.50 KB
05.06.2019 г. Решение № 5 от 30 май 2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
10.05.2019г. Решение № 4 от 24 април 2019г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 77.00 KB
Решения 2018 година. 233.35 KB
Решения 2017 година. 151.58 KB
Решения 2016 година. 164.10 KB
Решения 2015 година. 170.31 KB
Решения 2014 година. 138.90 KB
Решения 2013 година. 172.01 KB
Решения 2012 година. 239.88 KB
Решения 2011 година. 150.79 KB


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30