Върни се горе

Комисия за земеделските земи

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-06 от 20 април 2022 г.


DOCX файл, 84,6 KB, качен на 03.05.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-05 от 20 април 2022 г.


DOCX файл, 39,3 KB, качен на 03.05.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-04 от 17 март 2022 г.


DOCX файл, 80,9 KB, качен на 25.03.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-03 от 17 март 2022 г.


DOCX файл, 37,7 KB, качен на 25.03.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-02 от 11 февруари 2022 г.


DOCX файл, 100,5 KB, качен на 04.03.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-01 от 11 февруари 2022 г.


DOCX файл, 39,8 KB, качен на 04.03.2022 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-21 от 30 ноември 2021г.


DOCX файл, 73,4 KB, качен на 08.12.2021 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-20 от 30 ноември 2021 г.


DOCX файл, 40,3 KB, качен на 08.12.2021 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-19 от 29 октомври 2021 г.


DOCX файл, 76,8 KB, качен на 05.11.2021 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-18 от 29 октомври 2021г.


DOCX файл, 38,7 KB, качен на 05.11.2021 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-17 от 30 септември 2021 г.


DOCX файл, 74,9 KB, качен на 14.10.2021 docx document

РЕШЕНИЕ № КЗЗ-16 от 30 септември 2021 г.


DOCX файл, 39,7 KB, качен на 14.10.2021 docx document