Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция АПФСДЧР
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Обява № 1/21.06.2016 г.- Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Резултати от търсенето
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обявления по реда на ЗДСл и КТ
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/2025 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Средец
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас-офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско - Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско - Царево /община Царево/
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Ползване на пасища, мери и ливади
Ползване 2025 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2024 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2023 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2022 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско – Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2021 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско – Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2020 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско – Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2019 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново,
Несебър
Поморие
Приморско – Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/
Ползване 2018 година
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Бургас – офис Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско – Царево /община Приморско/
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Приморско – Царево /Община Царево/.
Харта на клиента
Издаване на административни актове
Упражняване на административно установени права
Регистрационни режими
Хидромeлиорации
Областна експертна комисия по животновъдство - ОЕКЖ
Областна експертна комисия по животновъдство- ОЕКЖ
ОЕКЖ 2012 година
ОЕКЖ 2013 година
ОЕКЖ 2014 година
ОЕКЖ 2015 година
ОЕКЖ 2016 година
ОЕКЖ 2017 година
ОЕКЖ 2018 година
ОЕКЖ 2019 година
ОЕКЖ 2020 година
ОЕКЖ 2021 година
Дейности по мониторинг на пазара на зърно
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Обявление и разпореждане с имоти от ДПФ
Ползване на земи от ДПФ
Стопански дворове
Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди
Регистрация на земеделски стопани съгласно Наредба №3/1999г.
Защита на личните данни
Преброяване на земеделските стопанства през 2020
Регионален конкурс за детска рисунка на тема "Земята, пчелите и хората"
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации