02.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Цели на администрацията на Областна Дирекция "Земеделие" - 2023г. 445.80 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие" – Бургас 73.64 KB
Антикорупционни мерки по антикорупционен план в системата на Министертво на земеделието- ОД „Земеделие” Бургас - 2023г. 32.12 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" Бургас 243.00 KB
Доклад за състоянието на системата за управление на риска в ОД “Земеделие“ Бургас през 2022г. 192.45 KB
Риск – регистър за 2022г. на Областна Дирекция "Земеделие" Бургас 73.51 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД ”Земеделие” Бургас 86.94 KB
Заповед №РД-04-45/31.03.2022г. за работното време на служителите в ОД "Земеделие" Бургас и Общинските служби по земеделие на територията на Област Бургас 1.11 MB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД ’’ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас 240.00 KB
Заповед №РД-04-46/31.03.2022г. за утвърждаване на " Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" Бургас" 432.17 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg