19.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

ЗАПОВЕД № РД-04-168/27.02.2024 г. за утвърждаване на „Процедура за разпределение на пасищата, мери и ливади от Държавен поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чл. 100 от ППЗСПЗЗ“. 101.50 KB
Процедура за разпределение на пасищата, мери и ливади от Държавен поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чл. 100 от ППЗСПЗЗ 136.00 KB
Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки от ОД "Земеделие" - Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за 2023г. 131.17 KB
Отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2023г. 311.96 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие"- Бургас за периода 02.01.2023-29.12.2023г. 63.95 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от Областна дирекция „Земеделие” Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за периода януари - юни 2023г. 126.22 KB
Вътрешни правила на мрежова информационна сигурност 10.91 MB
Цели на администрацията на Областна Дирекция "Земеделие" - 2023г. 445.80 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие" – Бургас 73.64 KB
Антикорупционни мерки по антикорупционен план в системата на Министертво на земеделието- ОД „Земеделие” Бургас - 2023г. 32.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg