13.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Раковсково, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.56 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Паницово, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 822.18 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.64 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.27 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Козница, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.96 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Кошарица, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 6.59 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.22 MB
З А П О В Е Д № РД-04-354/03.10.2022г. гр.Бургас; по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Тънково, община Несебър, област Бургас-публикувана на 10.10.2022г. 1.71 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg