06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-584/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Каблешково, община Поморие, област Бургас-публикувана на 21.12.2021г. 391.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-585/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Каменар, община Поморие, област Бургас-публикувана на 21.12.2021г. 340.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-586/21.12.2021 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022г., след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Лъка, община Поморие, област Бургас-публикувана на 21.12.2021г. 340.00 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg