22.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-275-1/01.03.2023г. за извършване на поправка на техническа грешка в Заповед № РД-04-275/03.10.2022г. поради допусната техническа грешка при изготвяне на доброволно споразумение за землище с. Момина църква, община Средец за стопанската 22/23г. 4.93 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Факия, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 19.44 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Суходол, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 10.22 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Средец, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 18.07 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Сливово, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 11.50 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Синьо камене, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.29 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.61 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване ТН за землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.30 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване ОЗ за землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.17 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Радойново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 6.35 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg