23.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 203.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Веселие, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 379.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 204.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 142.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 395.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Китен, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2022 – 2023г.-публикувана на 15.12.2022г. 132.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-251/03.10.2022г. гр.Бургас; по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Веселие, община Приморско, област Бургас-публикувана на 10.10.2022г. 1.57 MB
З А П О В Е Д № РД-04-252/03.10.2022г. гр.Бургас; по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Китен, община Приморско, област Бургас-публикувана на 10.10.2022г. 208.00 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Ясна поляна, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.66 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване ТН за землището на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg