06.06.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Вълчаново, община Средец, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 249.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Момина църква, община Средец, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 1.05 MB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Кирово, община Средец, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 571.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Дюлево, община Средец, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 502.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Богданово, община Средец, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 228.00 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg