16.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-49/16.03.2021г. гр.Бургас; На основание на основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Ново Паничарево, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 2.11 MB
З А П О В Е Д № РД-04-51/16.03.2021г. гр.Бургас; На основание чл.62, ал.2 от АПК чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. 1.51 MB
З А П О В Е Д № РД-04-50/16.03.2021г.. гр.Бургас; На основание на основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 279.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-240/01.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на12.10.2020г. 1.59 MB
З А П О В Е Д № РД 04– 245/01.10.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. / овощни насаждения/ - публикувана на 12.10.2020г. 101.63 KB
З А П О В Е Д № РД-04-241/01.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Ясна поляна, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 1.27 MB
З А П О В Е Д № РД-04-244/01.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 819.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-246/01.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с. Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 298.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-242/01.10.2020г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Ново Паничарево, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 2.10 MB
З А П О В Е Д № РД-04-243/01.10.2020г. гр.Бургас;На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на гр.Китен, общ.Приморско, обл.Бургас, за стопанската 2020 – 2021 г. - публикувана на 12.10.2020г. 272.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg