15.07.2024

Приложение № 8 – Списък с адреси и телефони на ОСЗ-ОД “З“ Бургас 15.37 KB
Приложение № 4 – Списък с предоставяните административни услуги 67.00 KB
Приложение № 6 – Основни нормативни актове, свързани с дейността ОД „Земеделие” – Бургас и общинските служби по земеделие, при административното обслужване и работата с предложения и сигнали на граждани. 41.00 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие" Бургас 73.64 KB
Харта на клиента 232.12 KB
Приложение № 1 – Протокол за отразяване на устно внесено искане 58.03 KB
Приложение №2 -Заявление за предоставяне на административна услуга - свободен текст 67.30 KB
Приложение № 3 – Заявление за комплексно административно обслужване 59.08 KB
Приложение № 4 – Списък с предоставяните административни услуги 66.55 KB
Приложение № 5 – Анкета удовлетвореност потребители 976.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации