23.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 –445/29.10.2019 г. на основание чл.62, ал.2 от АПК да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка в Окончателния регистър по реда на чл.74, във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Тополица, ЕКАТТЕ 72727 общ. Айтос, област Бургас, за стопанската 2019/2020година неразделна част от Заповед № РД-11-229/27.09.2019 г. издадена от Главния секретар на Областна дирекция «Земеделие» Бургас 117.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 229 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Тополица, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 891.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 228 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.64 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –227 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Раклиново, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 451.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 226 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Поляново, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 213.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 233 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Пирне, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.88 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 232 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Пещерско, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.67 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 225 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Малка поляна, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.05 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 219 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Мъглен, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.34 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 224 27.09.2019г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Лясково, община Айтос, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г.-публикувана на 30.09.2019г. 1.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg